• Slider Banner

  U nás je hezky za každého počasí…

  Basketbal, futsal, florbal, badminton, volejbal, stolní tenis. Hala je vybavena elektronickou časomírou a potřebným nářadím a náčiním. Jste zváni.

  Read more
 • Slider Banner

  Hala nejen pro děti…

  Hala je domovským zázemím pro SK Brušperk, VK Brušperk, Futsal Krmelín, Futsalový klub Růžové Tlapičky Hukvaldy, …

  Read more
 • Slider Banner

  Jste zváni…

  Halu může využít i široká veřejnost. Přijďte si zahrát badminton, volejbal či futsal. U nás je hezky za každého počasí…

  Read more
 • Slider Banner

  Sportovní hala Brušperk

  Rozměry haly jsou 50 × 30 m, výška stropu min. 7 m. Zázemí haly tvoří 8 šaten, 4 umývárny se sprchami, sociální zařízení pro sportovce a nářaďovna. Sportovci i diváci se mohou občerstvit v celoročně provozovaném bufetu.

  Read more

Vážení návštěvníci,
připravili jsme pro Vás souhrn pravidel a opatření souvisejících s provozem sportovní haly. 

Návštěvníci před vstupem prokáží v písemné, nebo elektronické podobě, že:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal. Nově se za bezinfekčního ve všech případech, kdy se bezinfekčnost na základě přijatých protiepidemických opatření vyžaduje, bude považovat člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace.

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni 

Omezení neplatí pro děti ve věku do 6 let.

V září roku 2006 byla slavnostně otevřena brušperská sportovní hala. Vnitřní rozměry haly jsou 50 × 30 m, výška stropu min. 7 m. Tyto parametry umožňují provozovat některé sporty jako jsou košíková, mezinárodní házená, futsal, florbal, badminton, volejbal i na ligové úrovni. Hala je vybavena elektronickou časomírou a potřebným nářadím a náčiním. Jedinečný sportovní povrch TARAFLEX je položen na pružném roštu a splňuje ty nejnáročnější požadavky na absorpci nárazu a namáhání dolních končetin. V hledišti je 222 míst k sezení. Zázemí haly tvoří 8 šaten, 4 umývárny se sprchami, sociální zařízení pro sportovce a nářaďovna. Sportovci i diváci se mohou občerstvit v celoročně provozovaném bufetu. Sportoviště slouží především dětem základní školy, proto je hala propojená se školu přes vestibul a přímými vstupy do šaten. Ovšem odpoledne a během víkendů je k dispozici klubům a široké veřejnosti. Hlavním vstupem do haly zároveň projdete k recepci krytého bazénu.

Badminton

Badminton patří mezi olympijské disciplíny a říká se, že je vůbec nejrychlejším raketovým sportem. Při hře je důležitý postřeh, hbitost a kondice. Těší se veliké oblibě i mezi amatéry. Pravidla a další informace naleznete zde.

Objednávat můžete prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsbrusperk.cz, nebo telefonu 774 625 702.

Cena 180 Kč/hod./kurt

Futsal

Halovou obdobou fotbalu je futsal. Hrají dvě družstva vždy v počtu 4 (hráči) +1 (brankář) a počet střídaní není omezen. Vznikl původně v Brazílii jako sport fotbalových veteránů. Pravidla futsalu najdete například zde

Objednávat můžete prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsbrusperk.cz, nebo telefonu 774 625 702.

Cena 500 Kč/hod.

Tenis

Tenis má mnohaletou historii a patří mezi velmi oblíbené sporty. Nese noblesní označení bílý sport.  Na tenisovém dvorci si můžete zahrát dvouhru, čtyřhru či smíšenou čtyřhru. Pravidla tenisu naleznete zde.

Objednávat můžete prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsbrusperk.cz, nebo telefonu 774 625 702.

Cena 350 Kč/hod.

Volejbal

Jedná se o značně oblíbený týmový míčový sport, který má v naší hale stálé místo. Při volejbale je zakázáno míč házet či držet. Pro údery se používají tři techniky – bagr, odbití prsty, smeč. Pravidla najdete např. zde.

Objednávat můžete prostřednictvím e-mailu sekretariat@zsbrusperk.cz, nebo telefonu 774 625 702.

Cena 500 Kč/hod.